سخنگوی کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان:

تامین نهاده‌ها و جلوگیری از قاچاق دام سبک در برخی استان‌ها و افزایش میزان عرضه در بازار دلیل کاهش و ثبات گوشت قرمز در بازار است.

بخش عمده مشکلات روغن حل شده و فروشگاه‌های بزرگ سهمیه خود را دریافت کردند همچنین نسبت به توزیع آن در واحدهای کوچک اقدام شده است؛ همچنین قیمت تخم مرغ نسبت به ۲ ماه گذشته روند کاهشی دارد به گونه‌ای که اکنون با قیمت تنظیم بازار عرضه می‌شود.

 

طی ماه‌های گذشته با افزایش قیمت ارز هم مواجه بودیم که باعث شد بخش عمده‌ای از کالاها و مواد اولیه تولید را تحت الشعاع قرار دهد و باعث افزایش قیمت‌ها بشود آنچه مهم است ثبات در بازار است وقتی ثبات در بازار نباشد بدون برنامه ریزی افزایش و یا کاهش قیمت به وجود خواهد آمد.