روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان:

وزارت ورزش و جوانان به مالکان آندسته از اماکن ورزشی خصوصی دارای مجوز از این وزارتخانه که بر اثر ویروس کرونا تعطیل یا با رکود مواجه شده اند تسهیلات اعطا می کند.

 

➕ متقاضیان برای اطلاع از جزئیات به درگاه الکترونیکی وزارتخانه به آدرس: www.msy.giv.ir و یا به صفحه اختصاصی دفتر توسعه وزارتخانه به آدرس: www.msy.giv.ir/club مراجعه کنند.