مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

در حال حاضر واکسن آنفلونزا در دو داروخانه آموزشی امام سجاد (ع) و شهید منتظری اصفهان با ارائه نسخه پزشک و فقط برای افراد دارای بیماری زمینه‌ ای توزیع می‌شود.