در پی انعکاس پیامی در برخی از شبکه های خبری مبنی بر عدم پرداخت خسارت به زیاندیدگانی که در ساعت های 21 الی 4 بامداد روز بعد در سطح شهر تردد می کنند ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تکذیب این مطلب اعلام کرد:

 

در صورت بروز خسارت در ساعات منع تردد نیز بیمه‌ گذاران / زیان‌ دیدگان محترم می توانند طبق روال سابق ، نسبت به اعلام و دریافت خسارت از شرکت بیمه مربوطه اقدام نمایند.