معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان:

خیابان فرشادی با طول ۵۵۰ متر و عرض متغیر حدوداً هشت متر از خیابان‌های مهم شهر است که عرض خیابان پس از تعریض به ۱۲ متر افزایش یافته است.

 

این خیابان از سمت شرق به خیابان نشاط (تقاطع نشاط - هشت بهشت) و از سمت غرب به خیابان استانداری (تقاطع خراسانی- استانداری) متصل است.