بنابر اعلام پایگاه خبری دانشگاه صنعتی اصفهان:

براساس نتایج رتبه‌ بندی جهانی ISC-۲۰۲۰ ، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست در بین دانشگاه‌ های صنعتی و سومین دانشگاه برتر ایران در بین ۴۶ دانشگاه برتر کشور را به خود اختصاص داد.