دختر هفت ساله اصفهانی که توانست جایگاه دوم جایزه جهانی نقاشی صلح را به دست آورد از آرزویش برای کودکان جهان می‌گوید.

برای ارسال آثار به این جشنواره ابتدا رقابتی درون شهری برای کودکان برگزار شد و پس از داوری ۱۰ اثر برگزیده از اصفهان در دو رده سنی برای رقابت در این جایزه به این سازمان جهانی ارسال شد. /فارس