معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان: 

در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری مصوب شد ، ساختمان ماده ۱۶ باغ فدک در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مورد بهره‌ برداری قرار بگیرد.

ضمن تشکر از شهرداری بابت تلاش‌ هایی که در حوزه معتادان متجاهر داشته ، امیدواریم این ساختمان در حال احداث هر چه زودتر به بهره‌ برداری رسیده تا بتوانیم معتادان متجاهر را در آن‌جا نگهداری کنیم.

 

در حال حاضر معتادان متجاهر در مرکز ماده ۱۶ شهر اصفهان و یک مرکز در شهرستان مبارکه و دیگر مراکز اقامتی بهزیستی ساماندهی می‌شوند.