«مصلحی» مسئول هماهنگی امور مراکز فنی و حرفه‌ای اصفهان:

اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ ای استان اصفهان از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور متولی احیای معماری سنتی در استان اصفهان شده است.

در بخش صنایع ساختمان از سال ۹۱ تا ۹ ماهه سال جاری ، ۱۹۷ هزار و ۱۱۰ نفر در آزمون صنعت ساختمان برای اخذ پروانه مهارت شرکت کردند که از این تعداد ۶۱ هزار ۶۷۸ نفر در سطح استان اصفهان قبول شده‌ اند و تعداد گواهی‌نامه‌ هایی که از سال ۸۸ تاکنون صادر شده ، ۱۳۱ هزار و ۷۵۲ مورد بوده است.