با رای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، دکتر عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس ، به عنوان رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس انتخاب شد.