پارکینگ طبقاتی خیابان عسکریه با مشارکت بیمارستان عسکریه ، جنب این مرکز درمانی با ظرفیت ۲۳۰ خودرو در اختیار شهروندان قرار گرفت.   

این پارکینگ دارای کفپوش کامل اپوکسی ، دارای اسکلت فلزی ضد زلزله ، دارای عایق ضد حریق و مجهز به سیستم هوشمند جای پارک است و احداث آن نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی این قسمت از شهر ، افزایش رضایت مراجعان بیمارستان و همچنین رفاه حال آنان دارد. 

 

➕ هزینه احداث و آزادسازی برای ساخت این پارکینگ ، ٢٠٠ میلیارد ریال بوده است. 

 

☑️ این هفته ۶ طرح عمرانی خدماتی در منطقه ١٠ شهرداری اصفهان در قالب نوزدهمین برنامه "هر یکشنبه یک افتتاح" با هزینه ای بالغ بر ۵٠٠ میلیارد ریال آغاز شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.