مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان:

این پروژه هزار واحدی با مشارکت بخش خصوصی کار خود را از امروز آغاز خواهد کرد.

 

اولویت اول ما در این پروژه کارکنان ذوب‌آهن هستند ، خاطرنشان کرد: البته در صورت حدنصاب نرسیدن مشارکت توسط کارکنان ذوب‌آهن، شهروندان فولادشهر هم می‌توانند در این پروژه حضور داشته باشند.

آرزوی بنده بود که در زمینه ساخت‌وساز مسکن برای کارکنان ذوب‌آهن  آن‌هم در زمینی متعلق به ذوب‌آهن بود اقدامی صورت پذیرد که با همکاری شهرداری و شرکت عمران فولادشهر و حمایت مجموعه هلدینگ صدر تأمین این مهم امروز محقق شد.