محققان کاشانی موفق شده ‎اند با نانو ژنراتور توسعه ‎یافته پیزوالکتریک ، حرکات قلب را به انرژی الکتریکی مورد نیاز دستگاه ضربان ‎ساز قلب تبدیل کنند. با این ابتکار ، دیگر نیازی به باتری قلب و تعویض آن نیست.