حسین غفرانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

بیش از ۶۷ هزار کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان و دفاتر ثبت احوال استان موجود است که هنوز شهروندان برای دریافت آن اقدام نکرده‌ اند. با توجه به محدودیت در نگهداری این کارت‌ها و اینکه پس از صدور کارت ملی هوشمند ، رسید قبلی غیر فعال خواهد شد ، از هم استانی‌ ها تقاضامندیم پس از وصول پیامک ، نسبت به دریافت کارت ملی خود اقدام کنند.

تاکنون ۹۷ درصد جمعیت واجد شرایط دریافت کارت ملی در استان که ۴ میلیون و ۶۵ هزار نفر هستند ، برای گرفتن کارت ملی اقدام کرده‌ اند ، مابقی نیز در دست تهیه است و در ماه‌ های آینده صادر خواهد شد.