ما ۷۴ میلیون رأی از مردم گرفتیم و این عدد در حال افزایش است.

 

در مسیر عبور از ۳۰۰ رأی الکترال هستیم، در سه ایالت پنسیلوانیا، آریزونا و نوادا پیروز می‌شویم و دیوار آبی (دموکرات‌ها) را بازسازی خواهیم کرد.

در همان روز اول طرحی را برای رویارویی و مقابله با شیوع ویروس کرونا آماده خواهیم کرد.

 

من نماینده کل ملت هستم. برای آنهایی که به من رأی ندادند به همان اندازه افرادی که رأی دادند، سخت تلاش خواهم کرد.