با پیگیری های الهام آزاد ، نماینده مردم شهرستان های نایین و خور و بیابانک ، دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح با حضور وزیر نفت به صورت مجازی ، عملیات اتصال شهر انارک به شبکه گاز سراسری با اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر گاز طبیعی به چهار شهر فرخی ، جندق ، خور و انارک و روستاهای تابعه‌ی آنها ، به صورت فشرده و از طریق حمل با تانکر می‌رسد که مشکلات فراوانی برای مردم در طول سالیان گذشته ایجاد کرده بود.