مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

بررسی عدم دریافت زمین ، مسکن و تسهیلات یارانه‌ ای ثبت نام کنندگان از طریق سامانه فرم «ج» وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود و سابقه مالکیت از طریق سیستم ثبت اسناد و سامانه تسهیلات شبکه بانکی بررسی خواهد شد.

همزمان با آغاز پالایش اطلاعات متقاضیان مرحله سوم مسکن ملی ، این افراد می‌توانند با مراجعه به بخش «مشاهده و پیگیری درخواست» در سامانه طرح اقدام ملی به آدرس tem.mrud.ir وضعیت ثبت نام خود را پیگیری کنند.