مجری کل طرح‌ های زیربنایی استان اصفهان:

با طی شدن فرایندهای مختلف مطالعاتی و اجرایی ، ابرپروژه راه‌ آهن اصفهان - اهواز به زودی روی ریل اجرا قرار می‌گیرد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته ، برای اجرای این ابرپروژه مهم ملی ، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌ بینی شده و در صورت اجرا ، نقش مهمی در اتصال جنوب کشور به مرکز کشور ، تسریع در حمل و نقل مسافر و بار و بهبود شرایط کیفی شبکه ریلی کشور ایفا خواهد کرد.