فعالیت استخرهای شنا به صورت شیفتی و حداکثر دو ساعت در هر شیفت مجاز و برگزاری هر گونه تجمع ممنوع بوده و جمعیت خدمت گیرندگان در مناطق زرد حداکثر ۳۰ نفر و مناطق آبی حداکثر ۵۰ نفر است.

برای انجام نظافت و گندزدایی استخرهای شنا لازم است بین سانس‌ها نیم ساعت فاصله در نظر گرفته شود و مسئولان بوفه‌ها موظفند ، پس از هر شیفت فعالیت ، سطوح تماس و وسایل مربوطه را شستشو و گندزدایی کنند ، همچنین باید رختکن ، دوش و حمام به طور مستمر گندزدایی شود.

 

در عین حال هنگام گندزدایی و نظافت ، سالن ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر ، هواکش نیز روشن باشد و از تِی مخصوص فقط برای گندزدایی مکان‌ هایی که امکان آلودگی وجود دارد استفاده شود.