مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

در این دوره برای 21 شهر استان جمعاً بالغ بر 32 هزار نفر اقدام به ثبت‌ نام کردند.

 

میزان استقبال با توجه به ظرفیت ثبت نام سنجیده می‌شود ، لذا در شهرهای بهارستان و فولادشهر استقبال خوبی شده است.

تصمیم‌ گیری در خصوص بازگشایی سایت و ثبت‌ نام مجدد برای این طرح در استان ، در حال بررسی و پس از نهایی شدن کارشناسی ها ، به وزارت راه و شهرسازی اعلام تا اتخاذ تصمیم و اقدام شود.