مظلومی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان:

هر ساله اولین نوبرانه گوجه‌سبز از باغات کاشان روانه بازار مصرف کشور می‌شود و سطح زیر کشت باغات آلوچه در شهرستان کاشان حدود ۸۰۰ هکتار است.

با توجه به خسارت سرمازدگی و طوفان ابتدای سال، امسال پیش‌بینی می‌شود عملکرد گوجه‌سبز با لحاظ خسارت وارده حدود ۱۰ تن در هکتار باشد.

 

از ۳۰۰ هکتار باغات بخش مرکزی ۳۰۰۰ تن گوجه‌سبز برداشت می‌شود که از این برداشت حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال عاید باغداران می‌شود.