رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان:

بازار خرید و فروش مسکن رونق ندارد و تعداد زیادی از مردم منتظر کاهش قیمت هستند.

 

نوسان‌های بازار ارز باعث افزایش قیمت مسکن شده و خرید و فروش مسکن دچار رکود شده است.

 

تعداد زیادی از مردم منتظر کاهش قیمت هستند تا پس از آن برای بعد برای خرید مسکن اقدام کنند.