مشاور سابق بایدن: من معتقدم که در ماه اول ریاست جمهوری بایدن ، شاهد پیوستن کامل دولت وی به برنامه جامع اقدام مشترک خواهیم بود که به معنی تعلیق برخی از تحریم‌ های مرتبط با برنامه هسته‌ ای ایران خواهد بود که طی سه سال گذشته اعمال شده است.

 

بایدن همچنین به دنبال برخی تغییرات در برجام مانند تاریخ انقضای آن است.