«مقتدایی» نماینده مردم اصفهان در مجلس:

در بالاترین سطح پیگیری‌ها ، جلسات متعددی برای حل مشکل آب زاینده رود تشکیل داده‌ ایم.

 

در سطح ملی نیز چندین جلسه برگزار شد که در یکی از آن جلسات با حضور وزیر صنعت ، مباحث مربوط به انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان را مورد بررسی قرار دادیم و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شد‌.

بر این اساس ، مقرر شد که آب مورد نیاز صنایع بزرگ اصفهان ، بر اساس پروتکل‌ هایی که مورد تصویب قرار گرفته و مشخص شده‌ است ، از خلیج فارس به اصفهان منتقل شود.