معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

تمامی مدارس شرایط برگزاری امتحانات به صورت حضوری را دارند اما اولویت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان سلامت دانش‌آموزان خواهد بود.

اعتقاد ما برگزاری امتحانات به صورت حضوری است زیرا کیفیت بهتری دارد اما وقتی مسأله سلامت در میان باشد، از دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا پیروی می‌کنیم.

 

اگر در دی ماه و زمان برگزاری امتحانات، مجوز حضور دانش‌آموزان در محل امتحان صادر شود، امتحانات با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و راهکارهای مختلف برگزاری مانند گروه‌بندی دانش‌آموزان و طراحی چند نمونه سوال برای امتحانات انجام خواهد شد.