معاون اقتصادی رئیس‌ جمهور: 

➖ مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی یک ماه تمدید می‌شود؛ مهلت اعتراض به مالیات‌ها یک ماه و نیم تمدید شد.

 

➖ همچنین هر مجوزی که هر دستگاهی لازم باشد صادر کند ، به صورت خودکار دو ماه تمدید می‌‍شود.

 

➖ کسب و کارهای شدیدا آسیب‌دیده ، مهلت پرداخت اقساطشان یک ماه تنفس خواهد داشت.

 

➖ اگر با چک برگشتی مواجه شدند ، با مراجعه به بانک با آثار چک برگشتی روبرو نمی‌شوند.

 

➖ همچنین پرداخت قبض گاز آذر تا دی ، دو ماه تنفس دارد.