رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان:

شیوع کرونا روی درآمد اصناف اثرگذار بود و سودآوری واحدهای صنفی را کاهش داده است که متأسفانه ضربه بزرگی به این واحدها وارد کرده و بیشتر واحدهای صنفی در حدی هستند که صرفا تأمین هزینه‌ هایشان را انجام می‌دهند. به نسبتی که واحد صنفی تعطیل می‌شود ، واحد صنفی تأسیس می‌شود؛ چون برخی اصناف در شرایط کرونا تغییر شغل داده‌ اند ولی آماری در این خصوص در دست نداریم. تالارهای پذیرایی ، قهوه‌خانه‌ها ، برخی آرایشگرهای زنانه ، جزو اصنافی هستند که در اصفهان تعطیل شدند و برخی تغییر شغل داده‌ اند.

صنوفی که بیشتر تحت شعاع شرایط کرونایی قرار گرفته‌اند ، به مشاغل دیگری روی آوردند که کرونا تأثیر کمتری روی آن‌ها داشته است؛ البته این اقدام مورد پسند ما نیست ، چون در برخی مشاغل بیش از حد پروانه صنفی صادر کردیم و این باعث اشباع شدن فعالیت دسته از اصناف و تحت تأثیر قرار گرفتن بازار و در نهایت به ضرر اقتصاد خرد تمام می‌شود.