قیمت بلیط مترو برای سال آینده ، یک هزار و ۶۰۰ تومان برای سفرهای با اصفهان کارت و ۲ هزار تومان برای بلیط تک نفره به تصویب شورای شهر رسید.