رئیس پلیس راهور اصفهان:

با حکم دیوان عدالت اداری ، برگ سبزهای صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در حکم سند قانونی است.

از آن‌جا که مراجع قضایی ، مالکیت وسایل نقلیه موتوری را تنها از پلیس استعلام می‌کنند ، بنابر این سند صادره از سوی پلیس از اعتبار بسیار بالاتری برخوردار است و شهروندان باید مراقب باشند که هیچ خودرویی را بدون برگ سبز آن خریداری نکنند.