دبیر ستاد انتخابات اصفهان:

۲ نفر تا سومین روز از مهلت قانونی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری در این استان نام‌نویسی کردند.

تا سومین روز مهلت قانونی ثبت نام ، ۷۳۴ نفر بصورت مراجعه حضوری ، ۱۲۴ نفر از طریق دفاتر پیشخوان دولت ، ۵۲ نفر از طریق برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و ۷۲ نفر از طریق برنامه‌های کاربردی رایانه نام‌نویسی کردند.

 

از میان داوطلبانی که تا سومین روز مهلت قانونی ثبت‌نام کردند ۱۱۲ نفر دارای تحصیلات کارشناسی ، ۲۴ نفر کارشناسی ارشد و بالاتر ، ۱۲ نفر حوزوی ، ۲۹۷ نفر دیپلم و کاردانی و ۵۳۷ نفر تحصیلات کمتر از دیپلم دارند. /فارس