رئیس بیمارستان شهید رجایی داران:

جانمایی اِسکان بیماران کرونایی در سالن اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدن انجام شد.

 

با افزایش شیوع موج چهارم بیماری کرونا در شهرستان فریدن تخت‌های بیمارستان شهید رجایی تکمیل شد که ضروری بود سالن اداره ورزش و جوانان این شهرستان برای بیماران حاد تنفسی کرونایی آماده شود تا در این مکان بستری شوند.