افاضات متفاوت مقامات پیرامون پیروزی بایدن

التهاب در بازار و جلوگیری از کاهش قسمت ارز!

✍ مصطفی فقیهی

این روزها هر مقامی ، از ظن و دیدگاه خود ، در حاشیه‌ی پیروزی بایدن ، پیرامون مسائل مذاکره مجدد و ارتباط با آمریکا نظرات متفاوت داده و نمی‌دانند با بیانات خود چه پاس کلی به دلالان می‌دهند و بازار ارز را ملتهب می‌کنند!

 

اما می‌شود از این بزرگان تقاضا کرد؟ ممکن است حضرات دولتی و حاکمیتی آنقدر پیرامون روابط ایران - آمریکا اظهار فضل نکنند ، لختی دندان بر جگر نهاده تا ⁧دلالان بی‌ انصاف ضد مردمی ⁩، از این افاضات سوء استفاده نکرده و دلار را افزایشی نکنند؟

 

‏متخصصان تاکید دارند ، قیمت واقعی ⁧دلار ⁩۱۵ هزار تومان است؛ فرصت دهید روند طبیعی آن طی شود و مردم مظلوم ، اندکی طعم تلخ گرانی را فراموش کنند! 

 

نگذاریم این فرصت بی‌نظیر ، با بی‌تدبیری و سخنان بیهوده براحتی از کف برود.