قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در اصفهان:

در این شرایط هم امکان ندارد که نسبت به سلامتی مردم بی تفاوت باشیم ، به همین دلیل امسال با رعایت تمامی پروتکل‌ها و اقتضای زمان ، هیچ برنامه‌ ای لغو نشد و حتی چندین مراسم هم به آن اضافه شد ، اما شرایط روز هم در نظر گرفته شد.

برای راهپیمایی روز ۲۲ بهمن هم چهار گزینه بیشتر نداشتیم ، برگزاری راهپیمایی سنواتی که با توجه به احتمال موج چهارم کرونا در بهمن و اسفند امکان پذیر نیست ، گزینه دیگر تبدیل راهپیمایی به تجمع است که باز هم امکان پذیر نبود و گزینه سه و چهار هم راهپیمایی با موتور و یا خودرویی که هیچ کدام به تنهایی کاربردی نبود ، تصمیم بر راهپیمایی موتوری و خودرویی ترجیحا در همان مسیرهای سنواتی در هر شهر گرفته شد اما هدف حضور حداکثری نیست و تنها حضور نمادین مدنظر است.