مالکانی که حریم بستر رودخانه زاینده‌رود را تصرف کرده‌اند، اخطاریه‌های قانونی به آن‌ها داده شده است و بخش زیادی از آن، از طریق دستگاه قضا در حال رسیدگی است و به محض صدور حکم نهایی نسبت به تخریب الباقی اقدام خواهد شد.

در مرحله نخست طرح ساماندهی حدود ۲۳۵ مورد از تصرفات حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود در مساحتی حدود ۶۸ هکتار  آزادسازی شد و در مرحله دوم آزادسازی اراضی و ساماندهی رودخانه زاینده‌رود از محدوده شهر درچه به سمت بالادست شروع و در قالب احداث جاده ساحلی به پهنای حدود ۲۰ متر در دو طرف رودخانه آزادسازی‌ها انجام شد.

 

بر اساس آمار و ارقام، متخلفان و سودجویان از ادوار گذشته حدود ۶۱۲ هکتار از حریم زاینده‌رود به عنوان بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران را تصرف کرده بودند که در چند سال گذشته بیش از ۹۰ درصد این میزان آزادسازی شده است. /فارس