محمود جیهانی ، عضو شورای میراب های استان اصفهان:

بامداد فردا ، نهم تیرماه ، زاینده رود برای مصارف آب کشاورزی شرق و غرب اصفهان بازگشایی می شود. متناسب با حقابه کشاورزان غرب ، در ابتدا آب به این بخش تخصیص می یابد و پس از آن راهی اراضی خشک شرق اصفهان می شود.

بعد از ظهر امروز جلسه ای درباره تصمیم گیری نهایی بازگشایی زاینده رود در استانداری اصفهان گرفته می شود و شرکت آب منطقه ای هنوز در این خصوص اعلام موضع نکرده است.