دبیر منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان:

۶ پروژه پیشران فناوری بر اساس ظرفیت‌های اصفهان پیش‌بینی شده است که ایجاد اولین مرکز بازی درمانی، ایجاد سایت تولید آب شیرین و تبدیل اصفهان به قطب فناوری‌های نوین در گلخانه از جمله آن‌ها است.

برای اولین‌بار برنامه توسعه فناوری استانی در اصفهان طراحی شده است و امیدواریم این طرح در سایر استان‌‌ها نیز اجرا شود.

 

اولین شهرک علمی و تحقیقاتی در کشور در اصفهان دایر شد که در سطح کشور مطرح است و این به خاطر ظرفیت‌هایی است که اصفهان دارد.