شورای پول و اعتبار به منظور حفظ سلامت کارکنان شبکه بانکی مصوب کرد : 

شورای پول و اعتبار عصر امروز و در یک هزار و سیصد و چهارمین جلسه خود ، با توجه به شرایط ویژه حاکم بر جامعه ناشی از شیوع ویروس کرونا ، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمت‌ رسانی کارکنان ساعی شبکه بانکی کشور به مردم شریف ایران ، در راستای اجرای سیاست ها و ضوابط ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و همچنین به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی و تداوم خدمت‌ رسانی به عموم مردم مقرر کرد ، شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق قرمز ، حداکثر با یک دوم نیروی انسانی شاغل در آن شعب و با رویکرد تداوم خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین اعضای شورا بر تقویت زیرساخت و اتخاذ تمهیدات مناسب و فوری برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی غیرحضوری بانکی با هدف کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از تراکم افراد در شعب بانک ها تأکید کردند.