اختلاف فاحش قیمت هر رأس گوسفند در داخل و خارج از کشور سبب شده تا دلالان با خروج گله‌های گوسفند ایرانی از طریق مرزهای آبی هرمزگان سودهای هنگفتی را به جیب بزنند. 

 

شیوخ عرب از مشتریان پر و پا قرص دام‌های سفید ایرانی هستند و این گوسفندان در خارج از مرزها به قیمت بیش از ۸ میلیون تومان به فروش می‌رسند.