رییس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو:

رعایت نشدن ظرفیت زیستی در اصفهان عامل اصلی آلودگی هوای این شهر است و پدیده جزیره گرمایی ایجاد می‌کند. اصفهان در حالی ظرفیت زیستی برای حداکثر یک میلیون نفر جمعیت دارد که اکنون افزون بر ۲ میلیون نفر ساکن این شهر هستند.

پهنه اصفهان توان سرویس‌ دهی به این شمار جمعیت را ندارد و در نتیجه دچار ورشکستگی محیط زیستی می‌شود که این انبوه جمعیت و فعالیت‌ های انسانی پدیده جزیره گرمایی به وجود می‌آورد.