🗓 از ۹ تا ۱۱ آذر ثبت انجام شده و حداکثر تا ۳ روز بعد نتیجه قرعه کشی اعلام خواهد شد.

🔻شرایط عمومی بخشنامه :

 

➖ به هر کد ملی فقط یک دستگاه 

 

➖ داشتن گواهینامه رانندگی خودرو

 

➖ حداقل ۴۸ ماه فاصله از آخرین ثبت نام یا تحویل از ایران خودرو و سایپا

 

➖ عدم امکان صلح و نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتى 

 

➖ شماره حساب (شبا) ، کارت و شماره تلفن به نام متقاضی

 

➖ رد ثبت نام مشتریان حقوقی

 

➖ همخوانی کد نمایندگی با آدرس و کد پستی متقاضی در یک استان 

 

➖ ممنوعیت انتقال حقوق انتخاب شدن در قرعه کشی

 

➖ ابطال گارانتی بعد از 3 ماه از تحویل در صورت عدم مراجعه سرویس اولیه یا کارکرد کمتر از هزار کیلومتر

 

➖ در رهن ماندن سند و فاکتور فروش خودرو تا یک سال

 

➖ عدم تعلق سود مشارکت