فروشگاه های زنجیره ای ، نانوایی ها ، میادین میوه و تره بار و ... از جمله مشاغلی هستند که از تعطیلی معاف خواهند بود.