ستاد تنظیم بازار ، قیمت نهاده‌ های دامی را که مورد تایید کمیته ارزی قرار دارد ، به تصویب رساند.

 

➖ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ، قیمت هر کیلوگرم دانه سویا در مبادی ورودی سه هزار ۱۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در مبادی ورودی سه هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد.

 

➖ این ستاد ، همچنین قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو را در مبادی ورودی هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد.