سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان:

قانون زوج و فرد از اول اردیبهشت ماه به مدت ۱۰ روز لغو شد تا بخشی از سفرها از حمل و نقل عمومی کاهش یابد.

 

فعالیت مترو از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ به مدت ۱۰ روز کاهش یافت. 

 

مراکز آموزشی ، مدارس و ادارات باید تنها با حضور یک سوم کارکنان دایر باشد و مابقی به صورت دورکاری فعالیت داشته باشند.