چند روز قبل بود که کلیپی از اعتراض تعدادی از دامداران در اصفهان منتشر شد، بررسی‌های خبرنگار فارس نشان داد دلیل این اعتراض کاهش قیمت گوشت گوساله بوده است.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان اصفهان: 

کمبود نهاده در دام شیری و گوشتی باعث افزایش قیمت تمام شده برای دامداران شده و تولیدکنندگان در شرایط بسیار سختی برای تأمین نهاده به سر می‌برند.

 

جلساتی را با اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز داشته تا دامداران نیز بیش از این متضرر نشوند.

 

معاون اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان:

در همان روز با دامداران صحبت شد و کشتار در همان روز انجام شد، مشکلی در روزهای اخیر نداشته‌ایم.