🏍 راهپیمایی موتوری

⏱ ساعت ۰۹:۳۰ صبح

🔻از مسیرهای ۷ گانه به سمت میدان امام حسین (ع) و سپس عزیمت به گلستان شهدا

 

🚘 راهپیمایی خانوادگی خودرویی

⏱ ساعت ۰۹:۳۰ صبح

🔻 از میدان لاله به سمت بزرگراه شهید آقابابایی ، شهید صیاد شیرازی و پل های دفاع مقدس(صفه)