نوروزی ، شهردار اصفهان:

در صدد پیاده‌ راه شدن مسیر حدفاصل میدان آزادی تا سی و سه پل هستیم تا در امتداد آن ، مسیر پیاده راه به میدان انقلاب ، میدان امام حسین (ع) ، میدان امام (ره) و میدان امام علی (ع) متصل و شهر دارای یک محور پیاده راه مطلوب باشد.