اداره کل ورزش و جوانان اصفهان:

باشگاه‌ها و اماکن ورزشی از تاریخ ۱۳ آذر ماه تا ساعت ۱۸ مجاز به فعالیت هستند؛ همچنین فعالیت اماکن ورزشی سرپوشیده در رشته‌های انفرادی و باشگاه‌های بدنسازی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مانعی ندارد.

کلیه اماکن ورزشی روباز که قابلیت انجام فعالیت‌های ورزشی به صورت انفرادی دارند، مجاز به بازگشایی هستند؛ البته فعالیت‌های ورزشی باید با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی باشد.