زمستان پیش رو از لحاظ بارندگی تا کنون بیشتر شبیه تابستان بوده و اغلب مناطق کشور طی این مدت از کم بارشی و حتی بی بارشی رنج می‌بردند ! 

اما این روند بالاخره از یک روز تغییر کرده و شاخص ها به نفع ایران تغییر خواهند کرد و مجدداً پس از وقفه طولانی بارندگی ها در کشور از سر گرفته خواهد شد.

 

از ۷ روز دیگر ماه فوریه آغاز خواهد شد و این در حالی است که میانگین بارندگی ماه فوریه در ایران بیشتر از نرمال خود پیش بینی شده است.

 

اسفندماه و همچنین بهار پیش رو پتانسیل مجدد برای وقوع بارندگی های سنگین را مثل همین بازه ، در دو سال گذشته دارند و احتمال وقوع بارندگی های سنگین طی ماه های فوریه و مارس بسیار بالاست !