مجری طرح واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان گفت: امیدواریم تا قبل از عید نوروز تمام کادر درمان در اصفهان واکسینه شوند.