کلیدری ، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۱۷۵ نفر از افرادی که واکسن تزریق کردند ، بدن درد ، ۸۶ نفر تب و برخی نیز ضعف و بی حالی داشتند. حدود ۳۰ علامت یادآوری کردیم که فقط ۳ نفر از افرادی علائمی داشتند که تشخیص دادیم ۲۴ ساعت بستری شوند ، به عنوان نمونه یکی از این افراد سابقه آسم داشت و واکسن باعث شد حمله آسم تشدید شود ، اما خوشبختانه همه ۳ نفر مرخص شدند و وضعیت خوبی دارند.

خودم هم واکسن تزریق کردم و تنها ۲۴ ساعت بدن درد خفیف داشتم اما بعد از آن عملا مشکلی نداشتم.

 

براساس آخرین جمع بندی ، واکسن روسی ۹۲ درصد موثر است ، درحالی که برای واکسن چینی عدد پایین تری اعلام شده است.